Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Hi, guest ! welcome to BREAK NEWS ONLINE. | About Us | Contact | Register | Sign In

อีโคไล สธ.ยัน ยังไม่พบเชื้อ อีโคไล ระบาดในไทย

Written By 092505589 on Tuesday, June 7, 2011 | 12:04 AM

[postlink]http://breaknewsonline.blogspot.com/2011/06/blog-post_3896.html[/postlink]

339x509xjurinmthai1.jpg.pagespeed.ic.1yjXZOcYKB1 199x300 อีโคไล สธ.ยัน ยังไม่พบเชื้อ อีโคไล ระบาดในไทย


ออก 4 มาตรการรับมือ คัดกรองนักท่องเที่ยว ชี้ไม่มีการนำเข้าผักและผลไม้จากเยอรมันนี


7 มิ.ย. รายงานข่าวแจ้งว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่พบเชื้ออีโคไลชนิด 104 แพร่ระบาดในประเทศไทย และทางกระทรวงได้ออกมาตรการ 4 ข้อ คือ


1.มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับโรค การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากสหภาพยุโรป(อียู) ครอบคลุมกลุ่มทัวร์ที่เดินทางมาจากอียู เพิ่มข้อมูลของโรคให้กับ ด่านควบคุมโรค  ที่ประจำการอยู่ในท่าอากาศยานแต่เดิมแล้ว ส่วนประชาชนทั่วไปของไทย ยังคงใช้มาตรการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เช่นเดิม


2.ส่วนอาหารนำเข้า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ทำการสุ่มตรวจตัวอย่างผัก และผลไม้ที่มาจากอียู โดยเฉพาะเยอรมนี ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.และจะทำต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง


3.สั่งให้โรงพยาบาลทุกสังกัดดูแลผู้ป่วยพิเศษในถ่ายเป็นน้ำ มีมูกเลือดปน และผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่เดินทางมาจากอียูช่วง 1 สัปดาห์ก่อนป่วยให้แพทย์รักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เก็บตัวอย่างเชื้อตรวจทางห้องปฏิบัติการ และสอบสวนโรคอย่างละเอียด


4.สั่งการให้ด่านควบคุมโรค ติดตามเฝ้าระวังและดำเนินการในฐานะผู้ประสานงานการทำงานในส่วนของการเฝ้าระวังโรค


ผักเยอรมัน ผักเยอรมัน ทั้งนี้ นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดสธ.กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการระบาดของโรคทางเดินอาหาร ต่างจากสารกัมมันตรังสี โดยการควบคุมต้องทำในระดับที่มีความเหมาะสม หากติดตามอย่างดีใน1เดือนเชื่อว่าเรื่องน่าจะจบลง


สำหรับกรณีที่พบป่วยติดเชื้ออีโคไล แนวทางการตรวจรักษาคงไม่ต้องถึงขั้นเปลี่ยนถ่ายเลือดทุกราย แต่จะทำเฉพาะผู้ป่วยที่ไตวายเฉียบพลันและเม็ดเลือดแดงแตกแล้วเท่านั้น ส่วนผู้ป่วยที่ถ่ายรุนแรงและมีเลือด มีมูกปนก็จะอาศัยการรักษาตามอาการ มาตรฐานเดียวกันกับต่างประเทศ


อย่างไรก็ตาม อย.จะเก็บตัวอย่างผัก และผลไม้ที่นำเข้าจากอียูทั้งทางเรือ และเครื่องบินมาสุ่มตรวจอย่างละ 1 กิโลกรัม  เพื่อหาการปนเปื้อนของเชื้ออีโคไล ซึ่งในปี 2554 ไทยนำเข้าผักและผลไม้มาจากอิตาลี และฝรั่งเศสเท่านั้นไม่มีการนำเข้าจากเยอรมนี


 ขอบคุณ


mthai.com

339x509xjurinmthai1.jpg.pagespeed.ic.1yjXZOcYKB1 199x300 อีโคไล สธ.ยัน ยังไม่พบเชื้อ อีโคไล ระบาดในไทย


ออก 4 มาตรการรับมือ คัดกรองนักท่องเที่ยว ชี้ไม่มีการนำเข้าผักและผลไม้จากเยอรมันนี


7 มิ.ย. รายงานข่าวแจ้งว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่พบเชื้ออีโคไลชนิด 104 แพร่ระบาดในประเทศไทย และทางกระทรวงได้ออกมาตรการ 4 ข้อ คือ


1.มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับโรค การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากสหภาพยุโรป(อียู) ครอบคลุมกลุ่มทัวร์ที่เดินทางมาจากอียู เพิ่มข้อมูลของโรคให้กับ ด่านควบคุมโรค  ที่ประจำการอยู่ในท่าอากาศยานแต่เดิมแล้ว ส่วนประชาชนทั่วไปของไทย ยังคงใช้มาตรการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เช่นเดิม


2.ส่วนอาหารนำเข้า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ทำการสุ่มตรวจตัวอย่างผัก และผลไม้ที่มาจากอียู โดยเฉพาะเยอรมนี ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.และจะทำต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง


3.สั่งให้โรงพยาบาลทุกสังกัดดูแลผู้ป่วยพิเศษในถ่ายเป็นน้ำ มีมูกเลือดปน และผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่เดินทางมาจากอียูช่วง 1 สัปดาห์ก่อนป่วยให้แพทย์รักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เก็บตัวอย่างเชื้อตรวจทางห้องปฏิบัติการ และสอบสวนโรคอย่างละเอียด


4.สั่งการให้ด่านควบคุมโรค ติดตามเฝ้าระวังและดำเนินการในฐานะผู้ประสานงานการทำงานในส่วนของการเฝ้าระวังโรค


ผักเยอรมัน ผักเยอรมัน ทั้งนี้ นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดสธ.กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการระบาดของโรคทางเดินอาหาร ต่างจากสารกัมมันตรังสี โดยการควบคุมต้องทำในระดับที่มีความเหมาะสม หากติดตามอย่างดีใน1เดือนเชื่อว่าเรื่องน่าจะจบลง


สำหรับกรณีที่พบป่วยติดเชื้ออีโคไล แนวทางการตรวจรักษาคงไม่ต้องถึงขั้นเปลี่ยนถ่ายเลือดทุกราย แต่จะทำเฉพาะผู้ป่วยที่ไตวายเฉียบพลันและเม็ดเลือดแดงแตกแล้วเท่านั้น ส่วนผู้ป่วยที่ถ่ายรุนแรงและมีเลือด มีมูกปนก็จะอาศัยการรักษาตามอาการ มาตรฐานเดียวกันกับต่างประเทศ


อย่างไรก็ตาม อย.จะเก็บตัวอย่างผัก และผลไม้ที่นำเข้าจากอียูทั้งทางเรือ และเครื่องบินมาสุ่มตรวจอย่างละ 1 กิโลกรัม  เพื่อหาการปนเปื้อนของเชื้ออีโคไล ซึ่งในปี 2554 ไทยนำเข้าผักและผลไม้มาจากอิตาลี และฝรั่งเศสเท่านั้นไม่มีการนำเข้าจากเยอรมนี


 ขอบคุณ


mthai.com

No comments:

Post a Comment