Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Hi, guest ! welcome to BREAK NEWS ONLINE. | About Us | Contact | Register | Sign In

เขมร ขนรถถัง อาวุธหนัก เสริมเขาพระวิหาร

Written By 092505589 on Thursday, June 30, 2011 | 9:50 PM

[postlink]http://breaknewsonline.blogspot.com/2011/06/blog-post_2465.html[/postlink]

1 7 3 เขมร ขนรถถัง อาวุธหนัก เสริมเขาพระวิหาร


กองกำลังทหารกัมพูชา เคลื่อนรถถัง เสริมบริเวณรอบปราสาทพระวิหาร 25 คัน พร้อมอาวุธปืน ค. และปืนใหญ่ เสริมชายแดน โดยหันปากกระบอกปืน เล็งมาที่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์บริเวณชายแดน ด้านปราสาทพระวิหาร ทหารกัมพูชา ยังคงมีการตรึงกำลังในพื้นที่พิพาทรอบปราสาทเขาพระวิหาร โดยตลอดแนวด้านทิศตะวันตกของปราสาทพระวิหาร ทหารกัมพูชา ได้เคลื่อนรถถังรุ่นที 55 จำนวน 5 คัน ขึ้นไปเสริมกำลัง โดยจอดรถถังติดกับปราสาทพระวิหาร หันปากกระบอกปืนเล็งมาที่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ ส่วนรถถังรุ่นที 54 และที 55 อีก 10 คัน ได้เคลื่อนมาเสริมกำลังที่บ้านโกมุย ต.กันตร๊วจ อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร ซึ่งเป็นฐานทัพกัมพูชา ที่อยู่ใกล้ปราสาทพระวิหารมากที่สุด ทั้งนี้ ยังมีรถถังรุ่นที 54 อีก 10 คัน จอดประจำการอยู่ริมเทือกเขาพนมดงรัก ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องโดนเอาว์ ต.รุง อ.กันทรลักษ์


ขณะเดียวกัน พล.ท.สรัย ดึ๊ก ผบ.กองพลน้อยสนับสนุนที่ 3 กองทัพบกกัมพูชา และ ผบ.ทหาร จ.พระวิหาร ได้สั่งการให้ ทหารกัมพูชา ทยอยกันขึ้นมาเสริมกำลัง บริเวณรอบปราสาทพระวิหาร โดยให้มารายงานตัวที่ด้านหลังวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ห่างจากวัด 500 เมตร ก่อนกำลังทหารกัมพูชาส่วนหนึ่ง จะพากันแยกย้ายไปประจำการ ตามจุดที่เป็นที่ตั้งของปืนใหญ่ ปืน ค.60 และปืน ค.82 จุดละ 3-5 นาย รอบปราสาทพระวิหารด้านทิศตะวันตก ไปจนถึงช่องคานหัก พร้อมกับสร้างบังเกอร์ซีเมนต์ขนาดใหญ่ และเคลื่อนปืนใหญ่มาประจำการ ที่หน้าวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ด้วย

1 7 3 เขมร ขนรถถัง อาวุธหนัก เสริมเขาพระวิหาร


กองกำลังทหารกัมพูชา เคลื่อนรถถัง เสริมบริเวณรอบปราสาทพระวิหาร 25 คัน พร้อมอาวุธปืน ค. และปืนใหญ่ เสริมชายแดน โดยหันปากกระบอกปืน เล็งมาที่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์บริเวณชายแดน ด้านปราสาทพระวิหาร ทหารกัมพูชา ยังคงมีการตรึงกำลังในพื้นที่พิพาทรอบปราสาทเขาพระวิหาร โดยตลอดแนวด้านทิศตะวันตกของปราสาทพระวิหาร ทหารกัมพูชา ได้เคลื่อนรถถังรุ่นที 55 จำนวน 5 คัน ขึ้นไปเสริมกำลัง โดยจอดรถถังติดกับปราสาทพระวิหาร หันปากกระบอกปืนเล็งมาที่ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ ส่วนรถถังรุ่นที 54 และที 55 อีก 10 คัน ได้เคลื่อนมาเสริมกำลังที่บ้านโกมุย ต.กันตร๊วจ อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร ซึ่งเป็นฐานทัพกัมพูชา ที่อยู่ใกล้ปราสาทพระวิหารมากที่สุด ทั้งนี้ ยังมีรถถังรุ่นที 54 อีก 10 คัน จอดประจำการอยู่ริมเทือกเขาพนมดงรัก ฝั่งตรงกันข้ามกับช่องโดนเอาว์ ต.รุง อ.กันทรลักษ์


ขณะเดียวกัน พล.ท.สรัย ดึ๊ก ผบ.กองพลน้อยสนับสนุนที่ 3 กองทัพบกกัมพูชา และ ผบ.ทหาร จ.พระวิหาร ได้สั่งการให้ ทหารกัมพูชา ทยอยกันขึ้นมาเสริมกำลัง บริเวณรอบปราสาทพระวิหาร โดยให้มารายงานตัวที่ด้านหลังวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ห่างจากวัด 500 เมตร ก่อนกำลังทหารกัมพูชาส่วนหนึ่ง จะพากันแยกย้ายไปประจำการ ตามจุดที่เป็นที่ตั้งของปืนใหญ่ ปืน ค.60 และปืน ค.82 จุดละ 3-5 นาย รอบปราสาทพระวิหารด้านทิศตะวันตก ไปจนถึงช่องคานหัก พร้อมกับสร้างบังเกอร์ซีเมนต์ขนาดใหญ่ และเคลื่อนปืนใหญ่มาประจำการ ที่หน้าวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ด้วย

No comments:

Post a Comment