Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Hi, guest ! welcome to BREAK NEWS ONLINE. | About Us | Contact | Register | Sign In

10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต

Written By 092505589 on Thursday, June 2, 2011 | 10:13 PM

[postlink]http://breaknewsonline.blogspot.com/2011/06/10_414.html[/postlink]

552734 topic ix 9 150x150 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


552734 topic ix 0 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


10. ยุง (Mosquito)


การกัดของยุงเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตที่ มากที่สุดที่เกิดจากการกัดของสัตว์โดยเป็นต้นเหตุของโรค


ต่างๆมากกว่า 100 โรค โดยโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดคือโรค มาลาเรีย


552734 topic ix 1 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต
9. ตุ่นหนูไร้ขน (Naked Mole Rat)ตุ่น หนูไร้ขน เป็นสัตว์ไร้ขน มีผิวสีชมพู มีรอยเ่ยวย่น อยู่อาศัยใต้พื้นดิน โดยการขุดอุโมงค์โดยใช้


ฟันหน้า คล้ายกับพวกตัวตุ่น และมีผิวหนัง หาง คล้าย หนู แต่นั้นเป็นเพียงรูปลักษณ์เท่านั้น แต่


ตามความเป็นจริงนั้น ตุ่นหนูไร้ขนนั้นเป็นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ เม่น และสี่งที่ทำให้พวกมัน


เป็นยอดนักขุด ก็เนื่องจาก อุโมงค์ใต้ดินอาดกินอาณาบริเวณมากถึง 6 สนามฟุตบอล พื้นใต้ดินจะ


ถูกเชื่อมโยงด้วยโครงข่ายอุไมงค์ โดยกล้ามเนื้อประมาณ 25 % ของตุ่นหนูไร้ขนอยู่ที่ขากรรไกร


ตุ่นหนูไร้ขนสามารถ ขุดผ่านคอนกรีตได้


552734 topic ix 2 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต
8. งู (Snake)คัมภีร์ไบเบิลของคริสต์ ศาสนามีงูเป็นสัตว์ชั่วร้ย ชาวอียิปต์โบราณนับถืองูเป็นเทพเจ้าแห่งการ


ป้องกันตัว พระนาง Cleopatra ทรงโปรดปรานเครื่องประดับที่ทำเป็นรูปงู ชาวกรีกโบราณนิยม


เขียนภาพงูที่กำลังต่อสู้กันตามฝาผนังของศาสนสถาน เพราะชื่นชมในนิสัยการต่อสู้แย่งชิง


อำนาจของงู ตาม ธรรมดางูพิษจะมีเขี้ยว ที่มีท่อติดต่อกับต่อมพิษ เวลางูกัดเหยื่อ กล้ามเนื้อใน


บริเวณรอบต่อมพิษจะบีบตัว ทำให้พิษที่เป็นของเหลว ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส แต่มีสีค่อนข้างเหลือง


ไหลซึมจากต่อมพิษผ่านเขี้ยวไปสู่แผล หากร่างกายคนที่ถูกงูกัดได้รับการรักษาไม่ทัน รู้สึกแน่น


หน้าอก หายใจไม่สะดวก หัวใจจะวาย และเขาจะตายในที่สุด ถึงแม้ว่าคนไข้เดินทางถึงโรง


พยาบาลทันเวลาคนไข้ต้องตระหนักว่าใน กล้ามเนื้อในบริเวณที่เป็นแผลอาจจะตายไปเรียบร้อย


แล้ว และเขาก็จะมีแผลเป็นตลอดชีวิต


552734 topic ix 3 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


7 แมงมุมใยกรวย(Funnel-web spider)
แมงมุมพิษชนิดนี้สามารถพบได้ในประเทศออสเตรเลียแม้กระทั่งในบ้านก็ ตาม มีขนาดตั้งแต่ 1-6


cm ลักษณะ เด่นของแมงมุมชนิดนี้ก็คือ เขี้ยวพับขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน


แม้จะไม่ใช่ขณะที่มันกำลัง จะกัดก็ตาม โดยเขี้ยวของมันมีขนาดยาวกว่าครึ่งของความยาวขาของ


มันเสียอีก ว่ากันว่าเขี้ยวของมันสามารถกัดทะลุนิ้วมือของเราได้ทีเดียวนอกจากนี้พิษของ มันยังมี


ความรุนแรงมากอีกด้วย


552734 topic ix 4 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


6 จระเข้ (Crocodile)จระเข้เป็น สัตว์ที่มีขากรรไกรที่แข็งแรงมากโดยการกัดของมันก่อให้เกิดแรงกัดประมาณ 3000


ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว และเวลาที่จระเข้กัดนั้นมันจะไม่แค่กัดเพียงเฉยๆเท่านั้น แต่มันจะทำการหมุน


ตัวด้วยความเร็วเพื่อเป็นการฉีกเนื้อเหยื่อให้หลุดออกมา จากร่าง


552734 topic ix 5 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


5. ค้างคาวแวมไพร์ (Vampire Bat)


ค้าง คาวดูดเลือดแท้จะออกหาอาหารในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่เหยื่อ นอนหลับ ค้างคาวจะ


บินเข้าไปใกล้เหยื่อและจะเกาะบนพื้นก่อนที่จะค่อยๆ คลานเข้าไปหาเหยื่อ ใช้ฟันหน้าที่คมกรีด


ผิวหนังเหยื่อบริเวณที่ไม่มีขน พร้อมทั้งปล่อยสารกันเลือดแข็ง (anti-coagulating agent) ทำให้


เลือด แข็งตัวช้า แล้วจึงค่อยดูดเลือด ที่ไหลออกมาจนอิ่ม เหยื่อของค้างคาวดูดเลือดส่วนมาก


เป็นสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย แพะ ม้า หมู หรือแม้กระทั่งคน เหยื่อที่ถูกค้างคาวกัดและกินเลือด จะ


ไม่ได้รับอันตรายถึงตายแต่อย่างใด แต่รอยแผลที่เกิดจากค้างคาวกัด จะมีแมลงเข้าไปไข่ไว้ ทำ


ให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอลงและเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ดังนั้นค้างคาวดูดเลือดจึงเป็นอันตรายต่อการปศุ


สัตว์ เมื่อค้างคาวดูดเลือด กินอาหารอิ่มแล้วจะบินกลับไปยังถ้ำที่อยู่ในป่า และจะออกหาอาหาร


อีกครั้ง หลังจากกินอาหารครั้งแรก 2-3 วัน จากพฤติกรรมของค้างคาวดูดเลือดนี้เอง ที่ส่งผลให้มี


ผู้เขียนนวนิยายนำมาดัดแปลงเป็น แวมไพร์ผีดูดเลือด ชื่อดังในเวลาต่อมา


552734 topic ix 6 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


4. สุนัข (Dog)อันดับสี่ก็ เป็นหมาธรรมดาๆนี่แหละครับ เพราะว่าทุกปีจะมีคนอเมริกันถูกหมากัดมากกว่า 4 ล้าน


ราย และคนไทยที่ถูกกัดก็มีกว่าปีละ 3 แสนรายโดยสามารถพบได้ตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่แล้ว


นะครับ (บางคนอาจมีประสบการณ์การโดนกัดด้วยตัวเองแล้วด้วยซ้ำ)


552734 topic ix 7 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


3. มังกรโคโมโด (Komodo Dragon)การ กัดของมังกรโคโมโดนั้นแม้เพียงรอยเล็กก็จะสามารถคร่าชีวิตเหยื่อได้เนื่อง จากน้ำลายของ


มันมีแบคทีเรียอันตรายอยู่มากมายที่จะทำให้เหยื่อตายในเวลาต่อ มา แล้วมังกรโคโมโดจึงค่อย


ตามกลิ่นไปกินในเวลาต่อมา โดยมันสามารถจัดการ “กิน” หมูป่าที่หนัก 50 กิโลกรัมได้ภายใน 17


นาที การมีกระเพาะที่ขยายตัวง่ายช่วยให้มันสามารถกลืนเหยื่อที่หนักถึง 80% ของนํ้าหนักตัวมัน


ได้ในมื้อเดียว


552734 topic ix 8 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


2. ฮิปโปโปเตมัส (Hippopotamus)ฮิปโปโปเตมัส นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์กินพืชที่ดูไร้พิษภัยแต่มันมีขากรรไกรและแรงกัดที่ ทรง


พลังมากมากกว่าจระเข้ด้วยซ้ำ (ว่ากันตามจริงฮิปโปนี่โคตรอันตรายเลย) ในหนึ่งปีจะมีคนตาย


เพราะโดนฮิปโปกัดมากกว่าจระเข้เสียอีก เวลาจระเข้เจอฮิปโปส่วนมากแล้วจระเข้จะต้องเป็นฝ่าย


หนี มันอันตรายขนาดพวกบันทึกโบราณของอียิปห์ไรพวกนี้ยังพรรณาความดุร้ายของมัน ไว้เลย


ทีเดียว นอกจากนี้ฮิปโปโปเตมัส สามารถอ้าปากได้กว้างถึง 170 องศาและมีแรงกัดขนาดที่ว่า


สามารถกัดจระเข้ให้ขาดครึ่งได้ง่ายๆเลยทีเดียว


552734 topic ix 9 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


1. ฉลามคุกกี้คัตเตอร์ (Cookiecutter shark)ฉลาม ชนิดนี้มีอีกชื่อเรียกคือ ฉลามซิการ์(cigar shark) มีขนาดโตเต็มที่เพียง 40-60 cm และ


เป็นฉลามที่มีฟันที่คมมากๆและมีลักษณะต่างไปจากฉลามพันธุ์อื่นๆ โดยชื่อว่า “คุกกี้คัตเตอร์”


มาจากรอยกัดของมันซึ่งจะมีลักษณะเป็นรอยแหว่งอย่างสวยงามเหมือนรอยคุกกี้จาก การกัด


ด้วยการใช้ฟันแถบบนในการยึดและฟันแถบล่างในการเฉือนแล้วหมุนตัวด้วย ความเร็วจนครบ


รอบทำให้เนื้อถูกตัดออกมา ฉลามชนิดนี้สามารถโจมตีกระทั่งสัตว์ขนาดกลางและสัตว์ที่ตัวใหญ่


กว่ามากๆแทบ ทุกชนิดเช่นปลาโลมาหรือปลาวาฬหรือแม้กระทั่งคนก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการพบ


รอยกัดของปลาชนิดนี้อยู่บนสายเคเบิ้ลใต้ทะเลลึกอีกด้วย


ขอบคุณที่มา : postjung.com

552734 topic ix 9 150x150 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


552734 topic ix 0 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


10. ยุง (Mosquito)


การกัดของยุงเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตที่ มากที่สุดที่เกิดจากการกัดของสัตว์โดยเป็นต้นเหตุของโรค


ต่างๆมากกว่า 100 โรค โดยโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดคือโรค มาลาเรีย


552734 topic ix 1 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต
9. ตุ่นหนูไร้ขน (Naked Mole Rat)ตุ่น หนูไร้ขน เป็นสัตว์ไร้ขน มีผิวสีชมพู มีรอยเ่ยวย่น อยู่อาศัยใต้พื้นดิน โดยการขุดอุโมงค์โดยใช้


ฟันหน้า คล้ายกับพวกตัวตุ่น และมีผิวหนัง หาง คล้าย หนู แต่นั้นเป็นเพียงรูปลักษณ์เท่านั้น แต่


ตามความเป็นจริงนั้น ตุ่นหนูไร้ขนนั้นเป็นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ เม่น และสี่งที่ทำให้พวกมัน


เป็นยอดนักขุด ก็เนื่องจาก อุโมงค์ใต้ดินอาดกินอาณาบริเวณมากถึง 6 สนามฟุตบอล พื้นใต้ดินจะ


ถูกเชื่อมโยงด้วยโครงข่ายอุไมงค์ โดยกล้ามเนื้อประมาณ 25 % ของตุ่นหนูไร้ขนอยู่ที่ขากรรไกร


ตุ่นหนูไร้ขนสามารถ ขุดผ่านคอนกรีตได้


552734 topic ix 2 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต
8. งู (Snake)คัมภีร์ไบเบิลของคริสต์ ศาสนามีงูเป็นสัตว์ชั่วร้ย ชาวอียิปต์โบราณนับถืองูเป็นเทพเจ้าแห่งการ


ป้องกันตัว พระนาง Cleopatra ทรงโปรดปรานเครื่องประดับที่ทำเป็นรูปงู ชาวกรีกโบราณนิยม


เขียนภาพงูที่กำลังต่อสู้กันตามฝาผนังของศาสนสถาน เพราะชื่นชมในนิสัยการต่อสู้แย่งชิง


อำนาจของงู ตาม ธรรมดางูพิษจะมีเขี้ยว ที่มีท่อติดต่อกับต่อมพิษ เวลางูกัดเหยื่อ กล้ามเนื้อใน


บริเวณรอบต่อมพิษจะบีบตัว ทำให้พิษที่เป็นของเหลว ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส แต่มีสีค่อนข้างเหลือง


ไหลซึมจากต่อมพิษผ่านเขี้ยวไปสู่แผล หากร่างกายคนที่ถูกงูกัดได้รับการรักษาไม่ทัน รู้สึกแน่น


หน้าอก หายใจไม่สะดวก หัวใจจะวาย และเขาจะตายในที่สุด ถึงแม้ว่าคนไข้เดินทางถึงโรง


พยาบาลทันเวลาคนไข้ต้องตระหนักว่าใน กล้ามเนื้อในบริเวณที่เป็นแผลอาจจะตายไปเรียบร้อย


แล้ว และเขาก็จะมีแผลเป็นตลอดชีวิต


552734 topic ix 3 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


7 แมงมุมใยกรวย(Funnel-web spider)
แมงมุมพิษชนิดนี้สามารถพบได้ในประเทศออสเตรเลียแม้กระทั่งในบ้านก็ ตาม มีขนาดตั้งแต่ 1-6


cm ลักษณะ เด่นของแมงมุมชนิดนี้ก็คือ เขี้ยวพับขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน


แม้จะไม่ใช่ขณะที่มันกำลัง จะกัดก็ตาม โดยเขี้ยวของมันมีขนาดยาวกว่าครึ่งของความยาวขาของ


มันเสียอีก ว่ากันว่าเขี้ยวของมันสามารถกัดทะลุนิ้วมือของเราได้ทีเดียวนอกจากนี้พิษของ มันยังมี


ความรุนแรงมากอีกด้วย


552734 topic ix 4 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


6 จระเข้ (Crocodile)จระเข้เป็น สัตว์ที่มีขากรรไกรที่แข็งแรงมากโดยการกัดของมันก่อให้เกิดแรงกัดประมาณ 3000


ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว และเวลาที่จระเข้กัดนั้นมันจะไม่แค่กัดเพียงเฉยๆเท่านั้น แต่มันจะทำการหมุน


ตัวด้วยความเร็วเพื่อเป็นการฉีกเนื้อเหยื่อให้หลุดออกมา จากร่าง


552734 topic ix 5 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


5. ค้างคาวแวมไพร์ (Vampire Bat)


ค้าง คาวดูดเลือดแท้จะออกหาอาหารในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่เหยื่อ นอนหลับ ค้างคาวจะ


บินเข้าไปใกล้เหยื่อและจะเกาะบนพื้นก่อนที่จะค่อยๆ คลานเข้าไปหาเหยื่อ ใช้ฟันหน้าที่คมกรีด


ผิวหนังเหยื่อบริเวณที่ไม่มีขน พร้อมทั้งปล่อยสารกันเลือดแข็ง (anti-coagulating agent) ทำให้


เลือด แข็งตัวช้า แล้วจึงค่อยดูดเลือด ที่ไหลออกมาจนอิ่ม เหยื่อของค้างคาวดูดเลือดส่วนมาก


เป็นสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย แพะ ม้า หมู หรือแม้กระทั่งคน เหยื่อที่ถูกค้างคาวกัดและกินเลือด จะ


ไม่ได้รับอันตรายถึงตายแต่อย่างใด แต่รอยแผลที่เกิดจากค้างคาวกัด จะมีแมลงเข้าไปไข่ไว้ ทำ


ให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอลงและเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ดังนั้นค้างคาวดูดเลือดจึงเป็นอันตรายต่อการปศุ


สัตว์ เมื่อค้างคาวดูดเลือด กินอาหารอิ่มแล้วจะบินกลับไปยังถ้ำที่อยู่ในป่า และจะออกหาอาหาร


อีกครั้ง หลังจากกินอาหารครั้งแรก 2-3 วัน จากพฤติกรรมของค้างคาวดูดเลือดนี้เอง ที่ส่งผลให้มี


ผู้เขียนนวนิยายนำมาดัดแปลงเป็น แวมไพร์ผีดูดเลือด ชื่อดังในเวลาต่อมา


552734 topic ix 6 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


4. สุนัข (Dog)อันดับสี่ก็ เป็นหมาธรรมดาๆนี่แหละครับ เพราะว่าทุกปีจะมีคนอเมริกันถูกหมากัดมากกว่า 4 ล้าน


ราย และคนไทยที่ถูกกัดก็มีกว่าปีละ 3 แสนรายโดยสามารถพบได้ตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่แล้ว


นะครับ (บางคนอาจมีประสบการณ์การโดนกัดด้วยตัวเองแล้วด้วยซ้ำ)


552734 topic ix 7 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


3. มังกรโคโมโด (Komodo Dragon)การ กัดของมังกรโคโมโดนั้นแม้เพียงรอยเล็กก็จะสามารถคร่าชีวิตเหยื่อได้เนื่อง จากน้ำลายของ


มันมีแบคทีเรียอันตรายอยู่มากมายที่จะทำให้เหยื่อตายในเวลาต่อ มา แล้วมังกรโคโมโดจึงค่อย


ตามกลิ่นไปกินในเวลาต่อมา โดยมันสามารถจัดการ “กิน” หมูป่าที่หนัก 50 กิโลกรัมได้ภายใน 17


นาที การมีกระเพาะที่ขยายตัวง่ายช่วยให้มันสามารถกลืนเหยื่อที่หนักถึง 80% ของนํ้าหนักตัวมัน


ได้ในมื้อเดียว


552734 topic ix 8 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


2. ฮิปโปโปเตมัส (Hippopotamus)ฮิปโปโปเตมัส นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์กินพืชที่ดูไร้พิษภัยแต่มันมีขากรรไกรและแรงกัดที่ ทรง


พลังมากมากกว่าจระเข้ด้วยซ้ำ (ว่ากันตามจริงฮิปโปนี่โคตรอันตรายเลย) ในหนึ่งปีจะมีคนตาย


เพราะโดนฮิปโปกัดมากกว่าจระเข้เสียอีก เวลาจระเข้เจอฮิปโปส่วนมากแล้วจระเข้จะต้องเป็นฝ่าย


หนี มันอันตรายขนาดพวกบันทึกโบราณของอียิปห์ไรพวกนี้ยังพรรณาความดุร้ายของมัน ไว้เลย


ทีเดียว นอกจากนี้ฮิปโปโปเตมัส สามารถอ้าปากได้กว้างถึง 170 องศาและมีแรงกัดขนาดที่ว่า


สามารถกัดจระเข้ให้ขาดครึ่งได้ง่ายๆเลยทีเดียว


552734 topic ix 9 10 อันดับสุดยอดการกัดของสิ่งมีชีวิต


1. ฉลามคุกกี้คัตเตอร์ (Cookiecutter shark)ฉลาม ชนิดนี้มีอีกชื่อเรียกคือ ฉลามซิการ์(cigar shark) มีขนาดโตเต็มที่เพียง 40-60 cm และ


เป็นฉลามที่มีฟันที่คมมากๆและมีลักษณะต่างไปจากฉลามพันธุ์อื่นๆ โดยชื่อว่า “คุกกี้คัตเตอร์”


มาจากรอยกัดของมันซึ่งจะมีลักษณะเป็นรอยแหว่งอย่างสวยงามเหมือนรอยคุกกี้จาก การกัด


ด้วยการใช้ฟันแถบบนในการยึดและฟันแถบล่างในการเฉือนแล้วหมุนตัวด้วย ความเร็วจนครบ


รอบทำให้เนื้อถูกตัดออกมา ฉลามชนิดนี้สามารถโจมตีกระทั่งสัตว์ขนาดกลางและสัตว์ที่ตัวใหญ่


กว่ามากๆแทบ ทุกชนิดเช่นปลาโลมาหรือปลาวาฬหรือแม้กระทั่งคนก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการพบ


รอยกัดของปลาชนิดนี้อยู่บนสายเคเบิ้ลใต้ทะเลลึกอีกด้วย


ขอบคุณที่มา : postjung.com

No comments:

Post a Comment