Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Hi, guest ! welcome to BREAK NEWS ONLINE. | About Us | Contact | Register | Sign In

รายการทีวี ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของเด็กก่อนวัยเรียน

Written By 092505589 on Monday, July 4, 2011 | 8:52 PM

[postlink]http://breaknewsonline.blogspot.com/2011/07/blog-post_8029.html[/postlink]

15780 attachment 300x200 รายการทีวี ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของเด็กก่อนวัยเรียน


ดูความรุนแรงในโทรทัศน์หรือทีวีก่อนนอนสามารถนำไปสู่​​ปัญหาการนอนหลับสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนตามการศึกษาใหม่ในวารสารกุมารเวชศาสต​​ร์ ผู้เชี่ยวชาญได้ที่รู้จักกันในเวลาที่เวลาดูทีวีมากเกินไปจะส่งผลกระทบในเชิงลบนอนหลับของเราบาง แต่นี้งานวิจัยใหม่พบว่าสิ่งที่เด็กเล็กดูและเมื่อพวกเขาดูจะสามารถสร้างความแตกต่างเช่นกัน


การศึกษามองที่นิสัยการดูโทรทัศน์และปัญหาของการนอนหลับมากกว่า 600 เด็กก่อนวัยเรียนใน Seattle, Washington เมื่อเด็กดูทีวีอายุที่เหมาะสมในช่วงเช้าหรือบ่ายพวกเขาไม่ได้มีปัญหากับการนอนหลับของพวกเขา แต่เมื่อแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงที่มีคนหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่จะประสบฝันร้ายและเดินขึ้นรู้สึกเหนื่อย

15780 attachment 300x200 รายการทีวี ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของเด็กก่อนวัยเรียน


ดูความรุนแรงในโทรทัศน์หรือทีวีก่อนนอนสามารถนำไปสู่​​ปัญหาการนอนหลับสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนตามการศึกษาใหม่ในวารสารกุมารเวชศาสต​​ร์ ผู้เชี่ยวชาญได้ที่รู้จักกันในเวลาที่เวลาดูทีวีมากเกินไปจะส่งผลกระทบในเชิงลบนอนหลับของเราบาง แต่นี้งานวิจัยใหม่พบว่าสิ่งที่เด็กเล็กดูและเมื่อพวกเขาดูจะสามารถสร้างความแตกต่างเช่นกัน


การศึกษามองที่นิสัยการดูโทรทัศน์และปัญหาของการนอนหลับมากกว่า 600 เด็กก่อนวัยเรียนใน Seattle, Washington เมื่อเด็กดูทีวีอายุที่เหมาะสมในช่วงเช้าหรือบ่ายพวกเขาไม่ได้มีปัญหากับการนอนหลับของพวกเขา แต่เมื่อแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงที่มีคนหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่จะประสบฝันร้ายและเดินขึ้นรู้สึกเหนื่อย

No comments:

Post a Comment