Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Hi, guest ! welcome to BREAK NEWS ONLINE. | About Us | Contact | Register | Sign In

ดูดวง สีรถที่ถูกโฉลกกับวันเกิด

Written By 092505589 on Tuesday, July 12, 2011 | 1:11 AM

[postlink]http://breaknewsonline.blogspot.com/2011/07/blog-post_5884.html[/postlink]

car color 300x300 ดูดวง สีรถที่ถูกโฉลกกับวันเกิด


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 สีรถคนเกิดวันอาทิตย์ 

คนเกิดวันอาทิตย์ ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

 สีแดงสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
 สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 สีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
 สีเขียวสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
 สีดำ , สีม่วงสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
 สีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 สีเทา , สีดำสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
 สีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุ 77 ปีห้ามซื้อรถคือ สีชมพู สีโอโรส เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60 และ 69 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเขียว ทุกชนิด ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีเทา สีควันบุหรี่ เพราะเป็นสีที่โชคร้าย ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 6 และเลข 3 ห้ามใช้อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ เพราะเป็นอักษรกาลกิณี 
สีรถคนเกิดวันจันทร์ 
คนเกิดวันจันทร์ ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

 สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
 สีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 สีเขียวสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
 สีดำ , สีม่วงสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
 สีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
 สีเทา , สีดำสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 สีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
 สีแดงสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเขียว ทุกชนิด  สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59 และ 68 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีม่วง  ช่วงอายุย่าง 26, 35, 44, 53, 62, 71 และ 80 ขึ้นไป สีที่ห้ามซื้อคือ สีฟ้า สีน้ำเงิน เพราะเป็นสีที่โชคร้าย ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 1 และเลข 5 
สีรถคนเกิดวันอังคาร 
คนเกิดวันอังคาร ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

 สีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
 สีเขียวสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 สีดำ , สีม่วงสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
 สีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
 สีเทา , สีดำสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
 สีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 สีแดงสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
 สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีม่วง เพราะเป็นสีกาลกิณีของคนเกิดวันอังคาร  สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59 และ 68 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเหลืองแก่ สีแสด สีบรอนซ์ทอง ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีแดง เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 2 และเลข 1 และ ห้ามใช้ ก ข ค ฆ ง เพราะเป็นอักษรกาลกิณี 
สีรถคนเกิดวันพุธ(กลางวัน) 
คนเกิดวันพุธกลางวัน ( เวลา o๖.oo-๑๘.oo น. ) ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

 สีเขียวสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
 สีดำ , สีม่วงสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 สีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
 สีเทา , สีดำสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
 สีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
 สีแดงสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
 สีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเหลืองแก่ สีแสด สีบรอนซ์ทอง  สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59 และ 68 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีเทา  ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีขาว และสีขาวนวล เพราะเป็นสีที่โชคร้าย   ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 3 และเลข 8 ห้ามใช้ จ ฉ ช ซ ฌ ญ เพราะเป็นอักษรกาลกิณี 
สีรถคนเกิดวันพุธ(กลางคืน,ราหู) 
คนเกิดวันพุธกลางคืน ( เวลา ๑๘.o๑-o๖.oo- น. ) ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

 สีเทา , สีดำสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
 สีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 สีแดงสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
 สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
 สีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
 สีเขียวสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 สีดำ , สีม่วงสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
 สีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุ 77 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีแดง เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60 และ 69 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีขาว สีขาวนวล สีบรอนซ์เงิน และสีเหลืองอ่อน  ช่วงอายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีม่วง เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึงเช่นกัน    ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 5 และเลข 4 ห้ามใช้ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เพราะเป็นอักษรกาลกิณี 
สีรถคนเกิดวันพฤหัสบดี 
คนเกิดวันพฤหัสบดี ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

 สีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
 สีเทา , สีดำสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 สีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
 สีแดงสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
 สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
 สีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 สีเขียวสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
 สีดำ , สีม่วงสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีฟ้า สีน้ำเงิน เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60, 69 และ 78 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีแดง  ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเขียว ทุกชนิด    ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 7 ห้ามใช้ ด ต ถ ท ธ น เพราะเป็นอักษรกาลกิณี 
สีรถคนเกิดวันศุกร์ 
คนเกิดวันศุกร์ ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

 สีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
 สีแดงสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
 สีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
 สีเขียวสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
 สีดำ , สีม่วงสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 สีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
 สีเทา , สีดำสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุ 77 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีขาวนวล สีบรอนซ์เงิน สีเหลืองอ่อน เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60, และ 69 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีชมพู สีโอโรส  ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเหลืองแก่ สีแสด สีบรอนซ์ทอง   ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 8 และเลข 7 ห้ามใช้ ย ร ล ว เพราะเป็นอักษรกาลกิณี 
สีรถคนวันเสาร์ 
คนเกิดวันเสาร์ ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

 สีดำ , สีม่วงสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
 สีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 สีเทา , สีดำสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
 สีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
 สีแดงสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
 สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 สีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
 สีเขียวสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 23, 32, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเทา สีดำ เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุย่าง 77 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีฟ้า สีน้ำเงิน  ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีชมพู สีโอโรส    ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 4 และเลข 6 ห้ามใช้ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เพราะเป็นอักษรกาลกิณีถ้าท่านใช้รถที่เป็นสีกาลกิณีของวันเกิดนั้น ๆ เป็นสีอัปมงคลสำหรับท่าน ทำให้เกิดการสูญเสียมีอุปสรรคต่าง ๆ นานา เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงได้  อาจจะแก้เคล็ดได้โดยการติดสติกเกอร์ สีภูมิอื่นๆ เช่น เดช ศรี (สีใดสีหนึ่ง) เป็นการแก้เคล็ด

วันออกรถควรเป็นวันไหน?  
 
 

ไม่ซื้อรถวันอาทิตย์ 
โบราณท่านว่า ใครซื้อรถในวันอาทิตย์ จะทำให้มีเรื่องร้อนใจหรือต้องเดือดร้อนมาก ท่านแนะนำว่า ให้รีบขายไปเสียเพราะการซื้อรถหรือยานพาหนะในวันอาทิตย์มักเกิดเรื่องไม่ดีเลย 


ควรซื้อรถวันจันทร์ 
ตามตำราท่านว่า ใครซื้อรถวันจันทร์มักโชคดีได้ลาภอยู่เสมอ ทำธุรกิจหรือค้าขายมีกำไรมากบางครั้งมีลาภลอยมาหาอย่างนึกไม่ถึง 


ไม่ซื้อรถวันอังคาร 
ในตำราโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า ใครที่ซื้อรถหรือยานพาหนะในวันอังคารมักจะมีเรื่องเดือดร้อน ทำให้เป็นทุกข์มีปัญหาทำให้เสียเงินทอง บางรายประสบอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง ก็ปรากฏให้เห็นบ่อย 


ไม่ซื้อรถวันพุธ 
เป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายว่า ใครที่ซื้อรถวันพุธมักจะมีปัญหาต่าง ๆ จนต้องเป็นหนี้สินเขาตลอดด้วยเหตุ นี้เองท่านจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการซื้อรถหรือจองรถในวันพุธ 


ไม่ซื้อรถวันพฤหัสบดี 
โบราณท่านว่า ใครที่ซื้อรถหรือยานพาหนะในวันครูจะทำให้ธุรกิจ หรือการค้าขายเกิดมีปัญหา มีอุปสรรคไม่คล่องตัวอย่างแต่ก่อน และที่สำคัญอาจเกิดเรื่องไม่สบายใจ คือ สามีหรือภรรยาจะมีชู้ 


ควรซื้อรถวันศุกร์ 
ตามตำราโหราศาสตร์ไทยท่านว่า ใครที่ซื้อรถหรือยานพาหนะในวันศุกร์ มักมีโชค มีลาภอยู่เสมอ ทำการอะไรก็สะดวกอย่างน่าอัศจรรย์ โดยเฉพาะ จะมีลาภและยศกำลังรอท่านอยู่ 


ไม่ซื้อรถวันเสาร์ 
ตามตำราโหราศาสตร์ไทยท่านว่า ใครที่ซื้อรถวันเสาร์ ถือเป็นเรื่องร้ายแรงมาก เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถึงกับชีวิตได้ด้วยเหตุนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในสมันก่อน จึงมักห้ามลูกหลานไม่ให้ซื้อรถและเรือในวันนี้เพาะความเชื่อดังกล่าว 


ไม่ซื้อรถวันพระ 
เป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรัษ ไม่ให้ซื้อรถซื้อเรือในวันพระ เพราะอาจจะทำให้ไม่สบายหรือล้มป่วยได้ ศัตรูหรือคู่แข่งจะพากันอิจฉาและอาฆาต 


ทั้งหมดนี้ สามารถสรุปได้ว่า วันที่ควรซื้อรถหรือยานพาหนะมี 2 วันคือ วันจันทร์ และ วันศุกร์ เท่านั้น นอกนั้นไม่ควรเสี่ยงไปซื้อรถหรือจองรถ เพราะทำให้ท่านยุ่งยากไปเปล่า ๆ บางครั้งถึงกับเสียทรัพย์สิน และบางรายประสบอุบัติ อย่างไม่น่าควรเป็น สำหรับท่านที่เกิด วันอาทิตย์ วันที่ควรซื้อรถหรือจองรถมีเพียงวันเดียว คือวันจันทร์ (ส่วนวันศุกร์นั้นเป็นวันกาลกิณี ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ย่อมไร้ผลให้หลีกเลี่ยงเสีย)  ส่วนคนที่เกิด วันอังคาร วันที่ควรซื้อรถหรือจองรถมีเพียงวันเดียว คือ วันศุกร์ ( ส่วนวันจันทร์นั้นเป็นวันกาลกิณี ของคนที่เกิดวันอังคาร ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ย่อมไร้ผลให้หลีกเลี่ยงเสีย)เวลาในการออกรถ


การพิจารณาหาวันที่ดีและเหมาะสมนั้น(วันมงคล) ก็คือ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันกาลกิณีกับวันเกิดของเจ้าของรถอย่างเด็ดขาด ซึ่งมีหลักพิจารณา ดังนี้

คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์ ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ไร้ผล ควรหลีกเลี่ยง 
คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์วันอาทิตย์ ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ไร้ผล ควรหลีกเลี่ยง 
คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์วันจันทร์ ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ไร้ผล ควรหลีกเลี่ยง
คนเกิดวันพุธ(กลางวัน)ห้ามใช้ฤกษ์วันอังคาร ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ไร้ผล ควรหลีกเลี่ยง 
คนเกิดวันพุธ(กลางคืน)ห้ามใช้ฤกษ์วันพฤหัสบดี ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ไร้ผล ควรหลีกเลี่ยง 
คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ฤกษ์วันเสาร์ ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ไร้ผล ควรหลีกเลี่ยง 
คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์วันพุธ(กลางคืน) ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ไร้ผล ควรหลีกเลี่ยง 
คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์วันพุธ(กลางวัน) ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ไร้ผล ควรหลีกเลี่ยง 

เวลาที่ควรนำรถออกจากโชว์รูมหรือเต้นซ์ ในแต่ละวันมีดังนี้ 

วันอาทิตย์ควรนำรถออกเวลา 06.09-08.39 น. (ฤกษ์ดีมาก)
และอีกช่วงหนึ่งเวลา 13.39-15.09 น. (ให้โชคลาภ) 
วันจันทร์ควรนำรถออกเวลา 09.19-10.05 น. (ฤกษ์ดี)
และอีกช่วงหนึ่งเวลา 16.19-17.59 น. (ให้ลาภและมีเสน่ห์) 
วันอังคารควรนำรถออกเวลา 11.09-12.59 น. (ฤกษ์ใช้ได้)
และอีกช่วงหนึ่งเวลา 06.39-08-29 น. (ช่วงเวลานี้พอใช้ได้) 
วันพุธควรนำรถออกเวลา 08.49-10.59 น. (ฤกษ์ปานกลาง)
และอีกช่วงหนึ่งเวลา 13.09-15.29 น. (มีโอกาสได้ลาภ) 
วันพฤหัสบดีควรนำรถออกเวลา 10.39-11.09 น. (มีโชคลาภ)
และอีกช่วงหนึ่งเวลา 17.09-17.59 น. (ฤกษ์ปลอดภัย) 
วันศุกร์ควรนำรถออกเวลา 06.39-08.59 น. (ฤกษ์ดีมาก)
และอีกช่วงหนึ่งเวลา 13.39-14.59 น. (ให้โชคลาภ) 
วันเสาร์ตามหลกโหราศาสตร์ ถือเป็นวันดุ หรือวันแรงโบราณ ท่านว่าห้ามนำรถ
หรือยานพาหนะออกจากเต้นท์ หรือจากอู่อย่างเด็ดขาด ควรหลีกเลี่ยง

รายละเอียดข้างต้นเป็นกฏเกณฑ์แต่โบราณ ถ้ายึดถือได้ไม่ยุ่งยากเกินไปก็ให้ทำ หรืออีกแนวทางนึงที่ผมเองยึดถือและใช้บ่อย เพราะถือว่าจะดี จะร้ายดวงคน หรือกรรมสำคัญกว่า ตรงนี้เสริมเพื่อความเป็นมงคลและเป็นกำลังใจที่ดี ขอเขียนเป็นรายการหลักๆ ดังนี้


เลือกสีรถ เลี่ยงสีภูมิกาลกิณี อย่างเดียว สีที่เหลือใช้ได้หมด


วันออกรถ ดูตามปฏิทิน (ลิงค์ด้านบน) เลือกดูทั้งหมด หรือ ดูวันที่เป็น ดิถีมหาโชค วันกาลโยค วันลอย วันฟู และให้หลีกเลี่ยง วันแรงๆ เช่น กระทิงวัน (วันเดือนปี ค่ำ เป็นเลขเดียวกัน อย่างน้อย ๒ เงื่อนไข เช่น วันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ปี ขาล(๓)) , วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันอังคาร วันพุธ การเลือกแบบนี้เป็นแบบเดียวกับดูฤกษ์วันดี วันแต่งงาน หรือวันมงคลปรกติ แต่มีเงื่อนไขต่างกัีนบ้าง (โบราณการใช้ฤกษ์บน เป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน มักใช้ในการสำคัญๆ เท่านั้น จึงมักใช้ดิถีจันทร์เป็นส่วนใหญ่์ เพราะดูค่ำแรม สะดวกกว่า)


ดูเวลาดี เมื่อได้วันดีแล้วก็ดูเวลาดี จะยึดถือตาม ยามอุบากองก็ได้ เพราะสะดวกดูง่าย


ดูทิศทางที่ดี ในที่นี้หมายถึง หลีกเลี่ยง ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็กของวันนั้น ๆ ก่อนออกให้รถตั้งตรงไปทาง ทิศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ทิศ ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็กในวันนั้นๆก่อน มักเลือกทิศเหนือ และตะวันออก แล้วค่อยขับรถออก หรือขัึบเลี่ยงไปก่อนค่อยไปยังทางออก การดู ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็กแบบนี้โบราณใช่เช่นเดียวกันกับ การตั้งขบวนขันหมาก การออกจากวัดหลังลาสิกขาบท หรืออื่นๆ …


 

ที่มา/อ้างอิง :มายโหรา.คอม
เนื้อหาข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
บันทึก/อัปเดท :วันพุธ ที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒


car color 300x300 ดูดวง สีรถที่ถูกโฉลกกับวันเกิด


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 สีรถคนเกิดวันอาทิตย์ 

คนเกิดวันอาทิตย์ ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

 สีแดงสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
 สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 สีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
 สีเขียวสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
 สีดำ , สีม่วงสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
 สีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 สีเทา , สีดำสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
 สีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุ 77 ปีห้ามซื้อรถคือ สีชมพู สีโอโรส เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60 และ 69 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเขียว ทุกชนิด ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีเทา สีควันบุหรี่ เพราะเป็นสีที่โชคร้าย ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 6 และเลข 3 ห้ามใช้อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ เพราะเป็นอักษรกาลกิณี 
สีรถคนเกิดวันจันทร์ 
คนเกิดวันจันทร์ ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

 สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
 สีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 สีเขียวสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
 สีดำ , สีม่วงสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
 สีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
 สีเทา , สีดำสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 สีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
 สีแดงสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเขียว ทุกชนิด  สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59 และ 68 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีม่วง  ช่วงอายุย่าง 26, 35, 44, 53, 62, 71 และ 80 ขึ้นไป สีที่ห้ามซื้อคือ สีฟ้า สีน้ำเงิน เพราะเป็นสีที่โชคร้าย ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 1 และเลข 5 
สีรถคนเกิดวันอังคาร 
คนเกิดวันอังคาร ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

 สีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
 สีเขียวสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 สีดำ , สีม่วงสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
 สีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
 สีเทา , สีดำสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
 สีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 สีแดงสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
 สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีม่วง เพราะเป็นสีกาลกิณีของคนเกิดวันอังคาร  สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59 และ 68 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเหลืองแก่ สีแสด สีบรอนซ์ทอง ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีแดง เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 2 และเลข 1 และ ห้ามใช้ ก ข ค ฆ ง เพราะเป็นอักษรกาลกิณี 
สีรถคนเกิดวันพุธ(กลางวัน) 
คนเกิดวันพุธกลางวัน ( เวลา o๖.oo-๑๘.oo น. ) ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

 สีเขียวสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
 สีดำ , สีม่วงสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 สีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
 สีเทา , สีดำสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
 สีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
 สีแดงสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
 สีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเหลืองแก่ สีแสด สีบรอนซ์ทอง  สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59 และ 68 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีเทา  ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีขาว และสีขาวนวล เพราะเป็นสีที่โชคร้าย   ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 3 และเลข 8 ห้ามใช้ จ ฉ ช ซ ฌ ญ เพราะเป็นอักษรกาลกิณี 
สีรถคนเกิดวันพุธ(กลางคืน,ราหู) 
คนเกิดวันพุธกลางคืน ( เวลา ๑๘.o๑-o๖.oo- น. ) ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

 สีเทา , สีดำสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
 สีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 สีแดงสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
 สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
 สีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
 สีเขียวสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 สีดำ , สีม่วงสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
 สีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุ 77 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีแดง เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60 และ 69 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีขาว สีขาวนวล สีบรอนซ์เงิน และสีเหลืองอ่อน  ช่วงอายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีม่วง เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึงเช่นกัน    ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 5 และเลข 4 ห้ามใช้ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เพราะเป็นอักษรกาลกิณี 
สีรถคนเกิดวันพฤหัสบดี 
คนเกิดวันพฤหัสบดี ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

 สีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
 สีเทา , สีดำสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 สีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
 สีแดงสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
 สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
 สีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 สีเขียวสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
 สีดำ , สีม่วงสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีฟ้า สีน้ำเงิน เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60, 69 และ 78 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีแดง  ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเขียว ทุกชนิด    ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 7 ห้ามใช้ ด ต ถ ท ธ น เพราะเป็นอักษรกาลกิณี 
สีรถคนเกิดวันศุกร์ 
คนเกิดวันศุกร์ ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

 สีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
 สีแดงสี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
 สีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
 สีเขียวสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
 สีดำ , สีม่วงสี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 สีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
 สีเทา , สีดำสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุ 77 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีขาวนวล สีบรอนซ์เงิน สีเหลืองอ่อน เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60, และ 69 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีชมพู สีโอโรส  ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเหลืองแก่ สีแสด สีบรอนซ์ทอง   ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 8 และเลข 7 ห้ามใช้ ย ร ล ว เพราะเป็นอักษรกาลกิณี 
สีรถคนวันเสาร์ 
คนเกิดวันเสาร์ ควรใช้รถสีที่เป็นศิริมงคลมงคล ส่งเสริมผู้ครอบครอง ตามหลักทักษาดังนี้

 สีดำ , สีม่วงสี ภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ
 สีเหลือง ,สีแสด , สีทอง  สี ภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 สีเทา , สีดำสี ภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแด่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ
 สีฟ้า , สีน้ำเงินสี ภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ
 สีแดงสี ภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก
 สีเงิน , สีเหลืองอ่อน , สีขาว สี ภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
 สีชมพู , สีโอโรสสี ภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  ผู้อุปถัมภ์
 สีเขียวสี ภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่นำความทุกข์มาให้

อายุย่าง 23, 32, 40, 49, 58 และอายุ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเทา สีดำ เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างเข้ามาถึง  สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุย่าง 77 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีฟ้า สีน้ำเงิน  ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีชมพู สีโอโรส    ในช่วงอายุอื่นๆเลือกได้ทุกสียกเว้นสี กาลกิณี ส่วนเลขทะเบียนรถห้าม ไม่ให้มีเลข 4 และเลข 6 ห้ามใช้ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เพราะเป็นอักษรกาลกิณีถ้าท่านใช้รถที่เป็นสีกาลกิณีของวันเกิดนั้น ๆ เป็นสีอัปมงคลสำหรับท่าน ทำให้เกิดการสูญเสียมีอุปสรรคต่าง ๆ นานา เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงได้  อาจจะแก้เคล็ดได้โดยการติดสติกเกอร์ สีภูมิอื่นๆ เช่น เดช ศรี (สีใดสีหนึ่ง) เป็นการแก้เคล็ด

วันออกรถควรเป็นวันไหน?  
 
 

ไม่ซื้อรถวันอาทิตย์ 
โบราณท่านว่า ใครซื้อรถในวันอาทิตย์ จะทำให้มีเรื่องร้อนใจหรือต้องเดือดร้อนมาก ท่านแนะนำว่า ให้รีบขายไปเสียเพราะการซื้อรถหรือยานพาหนะในวันอาทิตย์มักเกิดเรื่องไม่ดีเลย 


ควรซื้อรถวันจันทร์ 
ตามตำราท่านว่า ใครซื้อรถวันจันทร์มักโชคดีได้ลาภอยู่เสมอ ทำธุรกิจหรือค้าขายมีกำไรมากบางครั้งมีลาภลอยมาหาอย่างนึกไม่ถึง 


ไม่ซื้อรถวันอังคาร 
ในตำราโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า ใครที่ซื้อรถหรือยานพาหนะในวันอังคารมักจะมีเรื่องเดือดร้อน ทำให้เป็นทุกข์มีปัญหาทำให้เสียเงินทอง บางรายประสบอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง ก็ปรากฏให้เห็นบ่อย 


ไม่ซื้อรถวันพุธ 
เป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายว่า ใครที่ซื้อรถวันพุธมักจะมีปัญหาต่าง ๆ จนต้องเป็นหนี้สินเขาตลอดด้วยเหตุ นี้เองท่านจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการซื้อรถหรือจองรถในวันพุธ 


ไม่ซื้อรถวันพฤหัสบดี 
โบราณท่านว่า ใครที่ซื้อรถหรือยานพาหนะในวันครูจะทำให้ธุรกิจ หรือการค้าขายเกิดมีปัญหา มีอุปสรรคไม่คล่องตัวอย่างแต่ก่อน และที่สำคัญอาจเกิดเรื่องไม่สบายใจ คือ สามีหรือภรรยาจะมีชู้ 


ควรซื้อรถวันศุกร์ 
ตามตำราโหราศาสตร์ไทยท่านว่า ใครที่ซื้อรถหรือยานพาหนะในวันศุกร์ มักมีโชค มีลาภอยู่เสมอ ทำการอะไรก็สะดวกอย่างน่าอัศจรรย์ โดยเฉพาะ จะมีลาภและยศกำลังรอท่านอยู่ 


ไม่ซื้อรถวันเสาร์ 
ตามตำราโหราศาสตร์ไทยท่านว่า ใครที่ซื้อรถวันเสาร์ ถือเป็นเรื่องร้ายแรงมาก เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถึงกับชีวิตได้ด้วยเหตุนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในสมันก่อน จึงมักห้ามลูกหลานไม่ให้ซื้อรถและเรือในวันนี้เพาะความเชื่อดังกล่าว 


ไม่ซื้อรถวันพระ 
เป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรัษ ไม่ให้ซื้อรถซื้อเรือในวันพระ เพราะอาจจะทำให้ไม่สบายหรือล้มป่วยได้ ศัตรูหรือคู่แข่งจะพากันอิจฉาและอาฆาต 


ทั้งหมดนี้ สามารถสรุปได้ว่า วันที่ควรซื้อรถหรือยานพาหนะมี 2 วันคือ วันจันทร์ และ วันศุกร์ เท่านั้น นอกนั้นไม่ควรเสี่ยงไปซื้อรถหรือจองรถ เพราะทำให้ท่านยุ่งยากไปเปล่า ๆ บางครั้งถึงกับเสียทรัพย์สิน และบางรายประสบอุบัติ อย่างไม่น่าควรเป็น สำหรับท่านที่เกิด วันอาทิตย์ วันที่ควรซื้อรถหรือจองรถมีเพียงวันเดียว คือวันจันทร์ (ส่วนวันศุกร์นั้นเป็นวันกาลกิณี ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ย่อมไร้ผลให้หลีกเลี่ยงเสีย)  ส่วนคนที่เกิด วันอังคาร วันที่ควรซื้อรถหรือจองรถมีเพียงวันเดียว คือ วันศุกร์ ( ส่วนวันจันทร์นั้นเป็นวันกาลกิณี ของคนที่เกิดวันอังคาร ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ย่อมไร้ผลให้หลีกเลี่ยงเสีย)เวลาในการออกรถ


การพิจารณาหาวันที่ดีและเหมาะสมนั้น(วันมงคล) ก็คือ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันกาลกิณีกับวันเกิดของเจ้าของรถอย่างเด็ดขาด ซึ่งมีหลักพิจารณา ดังนี้

คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์วันศุกร์ ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ไร้ผล ควรหลีกเลี่ยง 
คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์วันอาทิตย์ ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ไร้ผล ควรหลีกเลี่ยง 
คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์วันจันทร์ ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ไร้ผล ควรหลีกเลี่ยง
คนเกิดวันพุธ(กลางวัน)ห้ามใช้ฤกษ์วันอังคาร ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ไร้ผล ควรหลีกเลี่ยง 
คนเกิดวันพุธ(กลางคืน)ห้ามใช้ฤกษ์วันพฤหัสบดี ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ไร้ผล ควรหลีกเลี่ยง 
คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ฤกษ์วันเสาร์ ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ไร้ผล ควรหลีกเลี่ยง 
คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์วันพุธ(กลางคืน) ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ไร้ผล ควรหลีกเลี่ยง 
คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์วันพุธ(กลางวัน) ต่อให้ฤกษ์ดีอย่างไรก็ไร้ผล ควรหลีกเลี่ยง 

เวลาที่ควรนำรถออกจากโชว์รูมหรือเต้นซ์ ในแต่ละวันมีดังนี้ 

วันอาทิตย์ควรนำรถออกเวลา 06.09-08.39 น. (ฤกษ์ดีมาก)
และอีกช่วงหนึ่งเวลา 13.39-15.09 น. (ให้โชคลาภ) 
วันจันทร์ควรนำรถออกเวลา 09.19-10.05 น. (ฤกษ์ดี)
และอีกช่วงหนึ่งเวลา 16.19-17.59 น. (ให้ลาภและมีเสน่ห์) 
วันอังคารควรนำรถออกเวลา 11.09-12.59 น. (ฤกษ์ใช้ได้)
และอีกช่วงหนึ่งเวลา 06.39-08-29 น. (ช่วงเวลานี้พอใช้ได้) 
วันพุธควรนำรถออกเวลา 08.49-10.59 น. (ฤกษ์ปานกลาง)
และอีกช่วงหนึ่งเวลา 13.09-15.29 น. (มีโอกาสได้ลาภ) 
วันพฤหัสบดีควรนำรถออกเวลา 10.39-11.09 น. (มีโชคลาภ)
และอีกช่วงหนึ่งเวลา 17.09-17.59 น. (ฤกษ์ปลอดภัย) 
วันศุกร์ควรนำรถออกเวลา 06.39-08.59 น. (ฤกษ์ดีมาก)
และอีกช่วงหนึ่งเวลา 13.39-14.59 น. (ให้โชคลาภ) 
วันเสาร์ตามหลกโหราศาสตร์ ถือเป็นวันดุ หรือวันแรงโบราณ ท่านว่าห้ามนำรถ
หรือยานพาหนะออกจากเต้นท์ หรือจากอู่อย่างเด็ดขาด ควรหลีกเลี่ยง

รายละเอียดข้างต้นเป็นกฏเกณฑ์แต่โบราณ ถ้ายึดถือได้ไม่ยุ่งยากเกินไปก็ให้ทำ หรืออีกแนวทางนึงที่ผมเองยึดถือและใช้บ่อย เพราะถือว่าจะดี จะร้ายดวงคน หรือกรรมสำคัญกว่า ตรงนี้เสริมเพื่อความเป็นมงคลและเป็นกำลังใจที่ดี ขอเขียนเป็นรายการหลักๆ ดังนี้


เลือกสีรถ เลี่ยงสีภูมิกาลกิณี อย่างเดียว สีที่เหลือใช้ได้หมด


วันออกรถ ดูตามปฏิทิน (ลิงค์ด้านบน) เลือกดูทั้งหมด หรือ ดูวันที่เป็น ดิถีมหาโชค วันกาลโยค วันลอย วันฟู และให้หลีกเลี่ยง วันแรงๆ เช่น กระทิงวัน (วันเดือนปี ค่ำ เป็นเลขเดียวกัน อย่างน้อย ๒ เงื่อนไข เช่น วันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ปี ขาล(๓)) , วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันอังคาร วันพุธ การเลือกแบบนี้เป็นแบบเดียวกับดูฤกษ์วันดี วันแต่งงาน หรือวันมงคลปรกติ แต่มีเงื่อนไขต่างกัีนบ้าง (โบราณการใช้ฤกษ์บน เป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน มักใช้ในการสำคัญๆ เท่านั้น จึงมักใช้ดิถีจันทร์เป็นส่วนใหญ่์ เพราะดูค่ำแรม สะดวกกว่า)


ดูเวลาดี เมื่อได้วันดีแล้วก็ดูเวลาดี จะยึดถือตาม ยามอุบากองก็ได้ เพราะสะดวกดูง่าย


ดูทิศทางที่ดี ในที่นี้หมายถึง หลีกเลี่ยง ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็กของวันนั้น ๆ ก่อนออกให้รถตั้งตรงไปทาง ทิศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ทิศ ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็กในวันนั้นๆก่อน มักเลือกทิศเหนือ และตะวันออก แล้วค่อยขับรถออก หรือขัึบเลี่ยงไปก่อนค่อยไปยังทางออก การดู ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็กแบบนี้โบราณใช่เช่นเดียวกันกับ การตั้งขบวนขันหมาก การออกจากวัดหลังลาสิกขาบท หรืออื่นๆ …


 

ที่มา/อ้างอิง :มายโหรา.คอม
เนื้อหาข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
บันทึก/อัปเดท :วันพุธ ที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

No comments:

Post a Comment