Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Hi, guest ! welcome to BREAK NEWS ONLINE. | About Us | Contact | Register | Sign In

อาการปวดหลัง นวดอาจช่วยให้ลดลงได้

Written By 092505589 on Monday, July 4, 2011 | 8:59 PM

[postlink]http://breaknewsonline.blogspot.com/2011/07/blog-post_216.html[/postlink]

backache 300x300 อาการปวดหลัง นวดอาจช่วยให้ลดลงได้


ชาวอเมริกันใช้จ่ายอย่างน้อย 50000000000 $ ในแต่ละปีเพื่อที่จะรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างเป็นปัญหาทางระบบประสาทที่สองที่พบมากที่สุดในสหรัฐหลังจากที่อาการปวดหัวตามที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติ


การศึกษาใหม่ในพงศาวดารของอายุรกรรมพบว่าการนวดที่อาจจะมีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาอาการปวดหลังลดลงเมื่อเทียบกับการรักษาพยาบาลทั่วไป


เมื่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ด้วยอาการปวดหลังที่ต่ำกว่าการรักษาตามปกติรวมถึงยาสำหรับอาการปวดการอักเสบและกล้ามเนื้อกระตุกเป็นยารักษาทางกายภาพหลังการออกกำลังกายและให้ความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับสาเหตุของอาการปวดหลังและวิธีการในการป้องกันการบาดเจ็บในอนาคต


แต่หลายคนแสวงหาการรักษาทางเลือกสำหรับการบรรเทาลดอาการปวดหลังและการนวดเป็นหนึ่งในบัญชีที่นิยมที่สุดสำหรับกว่าหนึ่งในสามของกว่า 100 ล้านบาทเข้าชมการนวดบำบัดประจำปีตามการศึกษา ผู้เขียนทราบว่าขณะที่การศึกษาล่าสุดได้พบหลักฐานที่ จำกัด ที่นวดจะช่วยให้อาการปวดหลังเรื้อรังไม่มีเมื่อเทียบกับวิธีการนวดที่แตกต่างกันเพื่อบรรเทาลดอาการปวดหลังกับการรักษาทางการแพทย์ตามปกติซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิจัยได้ในการศึกษาครั้งนี้


การศึกษารวม 401 เข้าร่วม 20-65 ปีที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังที่มีสาเหตุในระดับต่ำไม่เป็นที่รู้จักพวกเขาถูกแบ่งออกโดยการสุ่มออกเป็นสามกลุ่ม : 133 เข้าร่วมได้รับการดูแลทางการแพทย์ตามปกติโดยไม่ต้องนวด, 132 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับบริการนวดแผนโครงสร้างซึ่งระบุสาเหตุและการนวดกล้ามเนื้อและโครงกระดูกของอาการปวดหลังลดลงและได้รับผู้เข้าร่วม 136 นวดผ่อนคลายซึ่งเรียกว่านวดสวีดิช, และมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตที่มีสภาพผ่อนคลายทั่วไป


ผู้เข้าร่วมในทั้งสองกลุ่มได้รับการนวดประมาณหนึ่งชั่วโมงของการนวดต่อสัปดาห์สำหรับ 10 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมทั้งหมดตอบแบบสอบถามที่ baseline, 10 สัปดาห์, 26 สัปดาห์และ 52 สัปดาห์อัตราการวิธีการที่น่ารำคาญอาการปวดหลังของพวกเขาคือ


ศึกษาพบว่าทั้งสองประเภทของการนวดบำบัดผลในความเจ็บปวดน้อยลงและการเคลื่อนไหวที่ดีกว่าผู้ป่วยที่การดูแลตามปกติหลังจากที่ 10 สัปดาห์ที่ ทั้งสองประเภทของการนวดพบฟังก์ชั่นการปรับปรุงที่ 26 สัปดาห์ แต่ผลประโยชน์ของพวกเขาอย่างมีนัยสำคัญที่น่าสงสัยที่เครื่องหมายหนึ่งปีผู้เขียนมีความระมัดระวังที่จะทราบว่าสาเหตุของการที่เป็นประโยชน์ชัดเจน แต่พวกเขาเก็งกำไรนวดที่อาจเรียกเนื้อเยื่อที่เป็นประโยชน์และการตอบสนองของระบบประสาท ความเป็นไปได้ก็คือการที่ถูกจับในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายผลิตผลในเชิงบวกว่ากลุ่มนวดที่มีประสบการณ์


ขอบคุณ


http://thechart.blogs.cnn.com/2011/07/04/got-lower-back-pain-massage-may-help/

backache 300x300 อาการปวดหลัง นวดอาจช่วยให้ลดลงได้


ชาวอเมริกันใช้จ่ายอย่างน้อย 50000000000 $ ในแต่ละปีเพื่อที่จะรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างเป็นปัญหาทางระบบประสาทที่สองที่พบมากที่สุดในสหรัฐหลังจากที่อาการปวดหัวตามที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติ


การศึกษาใหม่ในพงศาวดารของอายุรกรรมพบว่าการนวดที่อาจจะมีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาอาการปวดหลังลดลงเมื่อเทียบกับการรักษาพยาบาลทั่วไป


เมื่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ด้วยอาการปวดหลังที่ต่ำกว่าการรักษาตามปกติรวมถึงยาสำหรับอาการปวดการอักเสบและกล้ามเนื้อกระตุกเป็นยารักษาทางกายภาพหลังการออกกำลังกายและให้ความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับสาเหตุของอาการปวดหลังและวิธีการในการป้องกันการบาดเจ็บในอนาคต


แต่หลายคนแสวงหาการรักษาทางเลือกสำหรับการบรรเทาลดอาการปวดหลังและการนวดเป็นหนึ่งในบัญชีที่นิยมที่สุดสำหรับกว่าหนึ่งในสามของกว่า 100 ล้านบาทเข้าชมการนวดบำบัดประจำปีตามการศึกษา ผู้เขียนทราบว่าขณะที่การศึกษาล่าสุดได้พบหลักฐานที่ จำกัด ที่นวดจะช่วยให้อาการปวดหลังเรื้อรังไม่มีเมื่อเทียบกับวิธีการนวดที่แตกต่างกันเพื่อบรรเทาลดอาการปวดหลังกับการรักษาทางการแพทย์ตามปกติซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิจัยได้ในการศึกษาครั้งนี้


การศึกษารวม 401 เข้าร่วม 20-65 ปีที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังที่มีสาเหตุในระดับต่ำไม่เป็นที่รู้จักพวกเขาถูกแบ่งออกโดยการสุ่มออกเป็นสามกลุ่ม : 133 เข้าร่วมได้รับการดูแลทางการแพทย์ตามปกติโดยไม่ต้องนวด, 132 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับบริการนวดแผนโครงสร้างซึ่งระบุสาเหตุและการนวดกล้ามเนื้อและโครงกระดูกของอาการปวดหลังลดลงและได้รับผู้เข้าร่วม 136 นวดผ่อนคลายซึ่งเรียกว่านวดสวีดิช, และมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตที่มีสภาพผ่อนคลายทั่วไป


ผู้เข้าร่วมในทั้งสองกลุ่มได้รับการนวดประมาณหนึ่งชั่วโมงของการนวดต่อสัปดาห์สำหรับ 10 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมทั้งหมดตอบแบบสอบถามที่ baseline, 10 สัปดาห์, 26 สัปดาห์และ 52 สัปดาห์อัตราการวิธีการที่น่ารำคาญอาการปวดหลังของพวกเขาคือ


ศึกษาพบว่าทั้งสองประเภทของการนวดบำบัดผลในความเจ็บปวดน้อยลงและการเคลื่อนไหวที่ดีกว่าผู้ป่วยที่การดูแลตามปกติหลังจากที่ 10 สัปดาห์ที่ ทั้งสองประเภทของการนวดพบฟังก์ชั่นการปรับปรุงที่ 26 สัปดาห์ แต่ผลประโยชน์ของพวกเขาอย่างมีนัยสำคัญที่น่าสงสัยที่เครื่องหมายหนึ่งปีผู้เขียนมีความระมัดระวังที่จะทราบว่าสาเหตุของการที่เป็นประโยชน์ชัดเจน แต่พวกเขาเก็งกำไรนวดที่อาจเรียกเนื้อเยื่อที่เป็นประโยชน์และการตอบสนองของระบบประสาท ความเป็นไปได้ก็คือการที่ถูกจับในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายผลิตผลในเชิงบวกว่ากลุ่มนวดที่มีประสบการณ์


ขอบคุณ


http://thechart.blogs.cnn.com/2011/07/04/got-lower-back-pain-massage-may-help/

No comments:

Post a Comment