Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Hi, guest ! welcome to BREAK NEWS ONLINE. | About Us | Contact | Register | Sign In

เลี้ยงลูก ฝึกเจ้าตัวน้อยงดนมมื้อดึก

Written By 092505589 on Friday, July 8, 2011 | 12:47 AM

[postlink]http://breaknewsonline.blogspot.com/2011/07/blog-post_6424.html[/postlink]

2470003766 300x287 เลี้ยงลูก ฝึกเจ้าตัวน้อยงดนมมื้อดึก


เจ้าตัวน้อยคนไหน ที่ยังติดใจนมมื้อดึกอยู่ คุณแม่รู้หรือไม่ว่า ผลเสียของการติดนมมื้อดึกมีอะไรบ้าง เพราะขณะที่ลูกนอนหลับ น้ำตาลจากนมจะติดอยู่ที่ฟัน ทำให้ฟันลูกผุได้ง่าย และในตอนกลางคืนทั้งคุณพ่อคุณแม่ คุณลูก นอนไม่ได้เต็มที่ ต้องลุกขึ้นมาให้นมลูกกันบ่อยๆ
     ดังนั้น คุณจึงต้องเป็นผู้ช่วย ดูแลลูก ช่วยให้ลูกหลับได้เองและงดนมมื้อดึกได้ในที่สุดด้วยวิธีที่เหมาะสม ค่ะ


เตรียมพร้อมฝึกลูกอย่างไร
     – เพื่อไม่ให้เสียเวลา ควรเริ่มฝึกตั้งแต่ที่ลูกน้อยยังเล็ก ในช่วงเดือนที่ 3-4 เพื่อให้ลูกสามารถเลิกนมมื้อดึกได้เมื่อหลัง 6 เดือนไปแล้ว
     – สมาชิกในบ้าน ควรรับรู้กับการฝึก และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การฝึกครั้งนี้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด
     – การจัดตารางมื้อนมแต่ละวันที่ลูกควร รวมถึงเวลาการเข้านอนเป็นเวลาให้เหมาะสม ก็มีส่วนช่วยให้คุณฝึกลูกน้อยงดนมมื้อดึกง่ายขึ้น 
      สิ่งหนึ่งที่คุณพึงรู้คือ ต้องใจเย็น ค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะลูกน้อยที่ติดขวดนม เพราะเด็กแต่ละคน มีความสามารถในการรับรู้ ปรับตัวที่ต่างกัน โดยเฉพาะรูปแบบวิธีการที่จะได้ผลในการฝึก ก็อาจต่างกัน จึงต้องยืดหยุ่น ไม่ตึงเครียดเกินไปกับการฝึกลูกค่ะ


ฝึกลูกงดนมมื้อดึกอย่างไร
     – ถ้าลูกขยับตัวนิดหน่อย อาจสัมผัสเบาๆ ตบก้นเบาๆ ให้หลับได้เอง ไม่ควรสร้างเงื่อนไข ตอบสนองกับเสียงร้อง ด้วยการให้นม
     – ดูแลเสียงร้องของลูก ตามสาเหตุ เช่น ลูกเจ็บป่วยไม่สบาย ผิวที่ก้นชื้นแฉะ หรือมีแมลงตัวน้อยกัด ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวหรือเจ็บ
     – เปลี่ยนความคิด วิธีเสียใหม่ กับการใช้ตัวช่วยแบบไม่จำเป็น เช่น เข้าไปโอบอุ้ม เปิดไฟให้สว่าง ตีความว่า ลูกน้อยหิวนม แล้วก็ป้อนนม
     -  ความมืดอาจทำให้ลูกรู้สึกกลัว ร้องเรียกหา คุณอาจสังเกตว่าลูกสามารถหลับได้เองหรือเปล่า ไม่ควรหยุดเสียงร้องด้วยการให้นมทดแทน (นอกจากเป็นเวลามื้อนมตามปกติ) 
     – เมื่อลูกโตแล้ว สามารถจับ ถือแก้วได้ ควรให้ลูกกินนมจากแก้วหรือกล่อง สลับกับขวดนม เพื่อค่อยๆ ถอยห่างจากขวดนม งดนมมื้อดึก  
     – หากไม่ถึงกับหักดิบกับลูกน้อยที่ติดใจกับนมมื้อดึกแล้ว อาจใช้วิธีทดแทน ด้วยการชงนมให้จาง ให้น้ำเปล่า ก็เป็นตัวช่วยที่จะลดนมมื้อดึก
     – ควรให้นมมื้อกลางวันแต่ละมื้อให้อิ่ม ส่วนนมมื้อดึก ค่อยๆ ลดจนเลิกได้ในที่สุด
    
     เห็นแล้วใช่มั้ยคะ ว่าการเริ่มฝึกลูกน้อยงดนมมื้อดึก เมื่อถึงวัยอันควร จะช่วยตัดปัญหาเรื่องสุขภาพ โรคภัยตามมาในระยะยาวก็เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นได้ เช่น โรคอ้วน โครงสร้างฟันที่เสียรูปเพราะอาจส่งผลเสียต่อฟันลูก เป็นแนวทางที่ดี เป็นประโยชน์ที่เกิดกับลูกน้อยแลคุณพ่อคุณแม่ค่ะ


     

2470003766 300x287 เลี้ยงลูก ฝึกเจ้าตัวน้อยงดนมมื้อดึก


เจ้าตัวน้อยคนไหน ที่ยังติดใจนมมื้อดึกอยู่ คุณแม่รู้หรือไม่ว่า ผลเสียของการติดนมมื้อดึกมีอะไรบ้าง เพราะขณะที่ลูกนอนหลับ น้ำตาลจากนมจะติดอยู่ที่ฟัน ทำให้ฟันลูกผุได้ง่าย และในตอนกลางคืนทั้งคุณพ่อคุณแม่ คุณลูก นอนไม่ได้เต็มที่ ต้องลุกขึ้นมาให้นมลูกกันบ่อยๆ
     ดังนั้น คุณจึงต้องเป็นผู้ช่วย ดูแลลูก ช่วยให้ลูกหลับได้เองและงดนมมื้อดึกได้ในที่สุดด้วยวิธีที่เหมาะสม ค่ะ


เตรียมพร้อมฝึกลูกอย่างไร
     – เพื่อไม่ให้เสียเวลา ควรเริ่มฝึกตั้งแต่ที่ลูกน้อยยังเล็ก ในช่วงเดือนที่ 3-4 เพื่อให้ลูกสามารถเลิกนมมื้อดึกได้เมื่อหลัง 6 เดือนไปแล้ว
     – สมาชิกในบ้าน ควรรับรู้กับการฝึก และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การฝึกครั้งนี้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด
     – การจัดตารางมื้อนมแต่ละวันที่ลูกควร รวมถึงเวลาการเข้านอนเป็นเวลาให้เหมาะสม ก็มีส่วนช่วยให้คุณฝึกลูกน้อยงดนมมื้อดึกง่ายขึ้น 
      สิ่งหนึ่งที่คุณพึงรู้คือ ต้องใจเย็น ค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะลูกน้อยที่ติดขวดนม เพราะเด็กแต่ละคน มีความสามารถในการรับรู้ ปรับตัวที่ต่างกัน โดยเฉพาะรูปแบบวิธีการที่จะได้ผลในการฝึก ก็อาจต่างกัน จึงต้องยืดหยุ่น ไม่ตึงเครียดเกินไปกับการฝึกลูกค่ะ


ฝึกลูกงดนมมื้อดึกอย่างไร
     – ถ้าลูกขยับตัวนิดหน่อย อาจสัมผัสเบาๆ ตบก้นเบาๆ ให้หลับได้เอง ไม่ควรสร้างเงื่อนไข ตอบสนองกับเสียงร้อง ด้วยการให้นม
     – ดูแลเสียงร้องของลูก ตามสาเหตุ เช่น ลูกเจ็บป่วยไม่สบาย ผิวที่ก้นชื้นแฉะ หรือมีแมลงตัวน้อยกัด ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวหรือเจ็บ
     – เปลี่ยนความคิด วิธีเสียใหม่ กับการใช้ตัวช่วยแบบไม่จำเป็น เช่น เข้าไปโอบอุ้ม เปิดไฟให้สว่าง ตีความว่า ลูกน้อยหิวนม แล้วก็ป้อนนม
     -  ความมืดอาจทำให้ลูกรู้สึกกลัว ร้องเรียกหา คุณอาจสังเกตว่าลูกสามารถหลับได้เองหรือเปล่า ไม่ควรหยุดเสียงร้องด้วยการให้นมทดแทน (นอกจากเป็นเวลามื้อนมตามปกติ) 
     – เมื่อลูกโตแล้ว สามารถจับ ถือแก้วได้ ควรให้ลูกกินนมจากแก้วหรือกล่อง สลับกับขวดนม เพื่อค่อยๆ ถอยห่างจากขวดนม งดนมมื้อดึก  
     – หากไม่ถึงกับหักดิบกับลูกน้อยที่ติดใจกับนมมื้อดึกแล้ว อาจใช้วิธีทดแทน ด้วยการชงนมให้จาง ให้น้ำเปล่า ก็เป็นตัวช่วยที่จะลดนมมื้อดึก
     – ควรให้นมมื้อกลางวันแต่ละมื้อให้อิ่ม ส่วนนมมื้อดึก ค่อยๆ ลดจนเลิกได้ในที่สุด
    
     เห็นแล้วใช่มั้ยคะ ว่าการเริ่มฝึกลูกน้อยงดนมมื้อดึก เมื่อถึงวัยอันควร จะช่วยตัดปัญหาเรื่องสุขภาพ โรคภัยตามมาในระยะยาวก็เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นได้ เช่น โรคอ้วน โครงสร้างฟันที่เสียรูปเพราะอาจส่งผลเสียต่อฟันลูก เป็นแนวทางที่ดี เป็นประโยชน์ที่เกิดกับลูกน้อยแลคุณพ่อคุณแม่ค่ะ


     

No comments:

Post a Comment